Rasmus Hylleberg

Folketingskandidat i Roskilde-kredsen

roskilde ser rødt

Af Rasmus Hylleberg, byrådsmedlem og folketingskandidat (V)

Det er ikke titlen på en ny Olsen Banden film, men desværre virkeligheden for Roskildes budget 2023. Borgmester Tomas Breddam (S) har trods forsikring om at søge samarbejde henover midten valgt at satse alt på rødt uden så meget som at forsøge at finde fælles løsninger henover midten med V&K.

I Roskilde Avis har han denne uge - hvor vi førstebehandlede budgettet i byrådet - forklaret, at det er af hensyn til kommunens medarbejdere under overskriften “den menneskelige faktor”, fordi “de borgerlige taler for meget om konkurrenceudsættelse og om at effektivisere”, hvilket ”vil være ødelæggende i den nuværende situation”. Borgmesteren fortsætter: “Vi skal prioritere kernevelfærd” og “udskyde nogle af de kreative flødeskumsprojekter”.

Det er pudsigt at læse, for vi foreslog bl.a. at nedlægge støtten på ca. 3 mio. kr. til Museet for samtidskunst, der bl.a. brugte en mindre formue på at udstille en moderkage på Roskildefestivalen. Hvis man ikke var borgmester, kunne det godt forveksles med kreativt flødeskum, men det er åbenbart kernevelfærd.

Til gengæld er der sat nul (0) kroner af de næste fire år til Himmelev og Roskilde Idrætsparker inkl. en længe ønsket kunstgræsbane på stadion, så mange flere kan få glæde af banen. (Reelt bliver der behov for tre kunstgræsbaner, fordi de to eksisterende er udtjente, men lad det ligge her). Begge idrætsanlæg har ellers været stillet penge i udsigt i valgkampen sidste efterår også af Socialdemokratiet, og både borgmesteren og Kultur- og idrætsudvalget har længe været i dialog med de mange frivillige foreninger, der sikrer leg, trivsel og fællesskab for tusinder af børn, unge og gamle ugentligt. Det var åbenbart flødeskumssnak.

I forhold til borgmesterens bekymring for vores mange fantastiske og engagerede medarbejdere: Det er besynderligt at læse, at borgerlige skulle være farlige for medarbejdernes trivsel. Tværtimod er vi helt enige med borgmesteren om, at trivsel og arbejdsglæde er den vigtigste forudsætning for at levere en god service til børn, unge og gamle. Hvis vi har utilfredse medarbejdere, får vi utilfredse borgere. Men Roskilde har højt sygefravær og stor medarbejderomsætning - og vi véd, at sygefravær og medarbejdertilfredshed ser bedre ud hos flertallet af vores private velfærdsleverandører.

Jeg er selv leder i den offentlige sektor, og vi har fantastiske medarbejdere, der hver dag gør en indsats, der er langt bedre end vores rygte, men vi har også i den offentlige sektor brug for både samspil og konkurrence med private velfærdsildsjæle for hele tiden at udvikle os. Borgmesteren har længe haft serveretten til at rette op på medarbejdertrivsel i Roskilde, men foreløbig uden nogen større succes. 

Måske er løsningen netop et samarbejde henover midten om at gå nye veje i stedet for blot at alliere og isolere sig med den yderste venstrefløj. Det er svært at se, at mere af det samme skulle løse noget – men det er den blindgyde borgmesteren har valgt.

Borgmesteren vil nu række ud til Venstre og Konservative, siger han, og det vil vi selvfølgelig altid gå konstruktivt ind til, men det havde nu unægtelig klinget lidt mere troværdigt, hvis det var sket op til budgetforhandlingerne, og vi sammen havde lagt sporene for de kommende år. Nu er der i stedet lagt op til et udhulet anlægsbudget, et trecifret millionunderskud i resten af byrådsperioden og næppe megen nytænkning af vores velfærdsydelser. Øv.

Roskilde Dagblad, 17. september 2022