Rasmus Hylleberg

Folketingskandidat i Roskilde-kredsen

Byrådet


Glimt fra byrådssalen fra et af vores byrådsmøder.


Hvordan gør vi Roskilde bedst!?

I Roskilde er vi kendt vidt og bredt for vores smukke domkirke, vikinger, dyrskue, festival og i det hele taget et stærkt forenings- og kulturliv, og jeg håber, at vi om nogle år også vil være kendt for at være en af Danmarks bedste kommuner til at skabe arbejdspladser, velfærd og valgfrihed.

Jeg sidder i Kultur- og idrætsudvalget (KIU) og Sundhed og Omsorgsudvalget (SOU) og har derfor særlig opmærksomhed om de to områder, men vi arbejder sammen i Venstres gruppe om de vigtige politiske udfordringer på tværs af udvalgsområder.

Jeg vil arbejde for at male byen blå med bedre velfærd og mere valgfrihed for den enkelte uden skattestigninger. Jeg har særligt fokus på de her områder:  

  • Høj kvalitet i daginstitutioner, skoler og ældrepleje
  • En sund økonomi med gode vilkår for vores erhvervsliv
  • Gode rammer for et aktivt natur-, fritids- og foreningsliv
  • Et attraktivt byliv med flere studieboliger, så flere unge får lyst til at uddanne sig og bo i Roskilde
  • Bedre kollektiv trafik med S-tog og individuel transport med cykel, hvor muligt og bil hvor nødvendigt
  • Styrke Roskilde Sygehus, så vi fastholder et stærkt, lokalt sundhedstilbud
  • Et klimavenligt Roskilde med grønne løsninger, der virker.

Jeg vil gerne have dine ideer og ønsker til, hvordan vi gør Roskilde til et endnu bedre sted at bo og være sammen, og du er altid velkommen til at ringe eller skrive til mig. 


Venstres byrådsgruppe: Marianne, Bent, Jette, Jacob og mig selv.