Rasmus Hylleberg

Folketingskandidat i Roskilde-kredsen

VELFÆRD, VÆKST OG VALGFRIHED

Jeg er optaget af, hvordan vi udvikler vores velfærdssamfund og skaber gode rammer for vores hverdagsliv – med respekt for, at pengene skal tjenes, før de kan bruges. Og så har jeg et helhedssyn på vores samfund med udgangspunkt i grundlæggende liberale værdier: Frihed, frisind og fællesskab. Der skal være plads til vores forskelligheder.

Jeg vil arbejde for velfærd og valgfrihed, så du kan træffe de rigtige valg for dig og din familie. Politik handler om din og min hverdag, men jeg vil ikke bestemme, hvad der er det rigtige for dig. Derfor skal vi sætte den enkelte i centrum, og vi skal have større valgfrihed i den offentlige sektor fra vugge til krukke, så vi hver især kan vælge lige netop det, der er det rigtige for os.

Plejehjemmet Himmelev Gl. Præstegaard i baggrunden. Roskildes første og eneste friplejehjem. Dem skal vi have nogle flere af, fordi ældre er gamle nok til at vælge selv.


Det skal kunne betale sig at arbejde

De kommende år kommer vi til at mangle hænder på det danske arbejdsmarked. Det gælder både i erhvervslivet og i den offentlige sektor på vores velfærdsområder. Derfor skal det i langt højere grad kunne betale sig at arbejde. Skatten skal sænkes både i toppen og i bunden, bl.a. bør beskæftigelsesfradraget øges, og grænsen for at betale topskat hæves til 1 mio. kr. Det vil have en stor effekt på lysten til at lægge nogle ekstra timer til gavn både for fællesskabet og sig selv. Til gengæld skal en grøn skattereform gøre det dyrere at forurene.


Klima og grøn omstilling

Danmark skal løbe forrest i den grønne omstilling, men vi skal ikke lave snævre nationale løsninger, der ikke kan inspirere og kopieres internationalt. Hvis verdens fattige skal have samme muligheder som os, er løsningen ikke bilfrie søndage, offentlige vegetardage og andre pjattede klimaforslag. Det kræver forskning, udvikling og investeringer i grønne løsninger - inkl. atomkraft - som kan og vil gøre fremtidens vækst bæredygtig. 


Internationalt udsyn og samarbejde

Danmark er et dejligt land, som vi skal passe på – og vi er et lille land, der bliver større i samspil med vores omverden. Derfor skal vi styrke internationalt samarbejde og gøre Danmark til en stærk stemme i Europa og verden.