Rasmus Hylleberg

Folketingskandidat i Roskilde-kredsen

31. juli 2022

rent grundvand rimer på landmand

Hvis vi fortsat vil have rent grundvand og sunde fødevarer, skal vi passe godt på dansk landbrug. Det er bundlinjen i en kompliceret miljøpolitisk virkelighed.

Vand er forudsætningen for liv, og i Danmark har vi noget af verdens bedste og dejligste drikkevand. Det opdager man hurtigt, hvis man bevæger sig uden for landets grænser. Jeg har selv boet nogle år i Afrika, og her skulle alt vand filtreres eller koges, og alligevel kunne man let blive blive syg. Tættere på i vores europæiske nabolande kan vandet drikkes, men smagen af klor gør det sjældent til en god smagsoplevelse.

 
Derfor er det vigtigt, at vi passer godt på vores grundvand, så vores børn og børnebørn også kan drikke rent og velsmagende vand direkte fra hanen. Og det gør vi heldigvis også. Vores grundvand har det langt bedre end sit rygte, men følger man kun debatten overfladisk – som langt de fleste af os gør – er det svært ikke at blive bekymret.
 
Der advares jævnligt om pesticidrester i grundvandet, og de komplekse sammenhænge og uforståelige ord og forkortelser som DMS, desphenylchloridazon, BAM og metalaxylsyre får hurtigt selv ganske interesserede læsere og lyttere til at stå af. Tilbage står desværre ofte indtrykket, at grundvandet har det skidt, og at landbruget er problemet. Det er ikke altid helt forkert, men det er en sandhed med så store modifikationer, at den ikke giver mening og er mere forurenende for debatten end oplysende, om man så må sige.
 
Det er værd at minde om igen, fordi vi de kommende måneder og formentlig år kommer til at høre meget om BNBO – boringsnære beskyttelsesområder, der skal sikre sprøjtefri zoner omkring mange af vores grundvandsboringer. 

Miljøstyrelsen har udpeget knap 5000 BNBO’ere over hele landet, meget af det god landbrugsjord. Det er et glimrende initiativ, hvis loven gennemføres proportionalt og med en rimelig erstatning, når vi eksproprierer jorden. Problemet er, at Miljøstyrelsen har lavet nogle overordnede beregninger, som de fleste kommuner henholder sig til, hvor BNBO-arealerne er unødig store, og erstatningen indtil videre ser ud til at være urimelig lav. Det vil der blive megen debat om.
 
Det afgørende, du bør minde dig selv om, hvis du bliver bekymret over landbruget og grundvandet, er dog følgende: Vi har i Danmark nogle af de skrappeste miljøkrav – også til grundvandet, og derfor producerer vi nogle af verdens sundeste fødevarer. Selv om dansk landbrug har dyrket jorden mere og mere intensivt gennem årtier, har vi stadig noget af verdens bedste drikkevand. Det vil vi også have i fremtiden med den effektive miljøregulering landmændene er underlagt.
 
Bundlinjen er, at vi skal passe godt på vores vand, og vi skal passe godt på vores landmænd. Heldigvis er det ikke modsætninger, tværtimod. Bønder får også børn og børnebørn. Danske landmænd passer godt på os og er blandt de bedste i verden til at producere sunde, sikre og velsmagende fødevarer. I en tid hvor klima, miljø, rent vand og fødevaresikkerhed bliver vigtigere og vigtigere, har vi brug for dansk landbrug til at sætte høje standarder og inspirere resten af verden til at sikre grundvandet lige så ansvarligt, som vi gør her til lands.

Rasmus Hylleberg, trykt i Sjællandske Medier 18. maj 2022