Rasmus Hylleberg

Folketingskandidat i Roskilde-kredsen

Ældre er gamle nok til at vælge selv

Kommentar bragt i Roskilde Dagblad, 21. oktober 2021

Plejehjemmet Himmelev Gl. Præstegård er netop nomineret af foreningen Danske Seniorer som et af Danmarks fem bedste plejehjem, som det kunne læses her i Dagbladet den 16. oktober. Vi er heldige, at vi har Gl. Præstegård i Roskilde - ét ud af kun knap 35 friplejehjem i Danmark, og den mulighed fortjener langt flere ældre. Mere frihed og flere muligheder skal også gælde for ældre. 

Historien bag Himmelev Gl. Præstegård er ret interessant. Rotary fik ideen tilbage i midten af 1960’erne til at skabe et moderne plejehjem og kontaktede Roskilde Kommune, som ikke var interesseret i at lave et plejehjem i samarbejde med private ildsjæle. Det var fint med de kommunale plejehjem, var svaret dengang.

Til gengæld var Himmelev Sogn interesseret - det var før kommunesammenlægningen i 1970 - og derfor blev den gamle præstegård valgt som hjemsted for et nyt, selvejende plejecenter. I 2004 overtog OK-Fonden driften, og Præstegården blev til et friplejehjem, og derfor har vi nu et af Danmarks bedste plejehjem i Roskilde. I øvrigt er fire af de nominerede plejehjem selvejende/friplejehjem. 

Desværre har byrådsflertallet i Roskilde ikke ændret sig meget i forhold til viljen til at spille sammen med private ildsjæle, der brænder for at styrke vores velfærd. Det må vi håbe, kommunalvalget kan lave om på. Fordi alle ældre fortjener tryghed og høj kvalitet i ældreplejen.